Delegados hábiles e inhábiles asistencia asamblea general ordinaria